torstai 25. helmikuuta 2016

Tonttijakoa ja kaupan valmistelua

Asiat etenevät täällä vauhdilla. Kerroin täällä, että suunniteltu tonttijako ei vastannut meidän tarpeitamme ja teetimme ennen tarjouksen tekemistä uuden koelaskennan varmistaaksemme, että tonttijako ja näin ollen myös tuleva lohkominen onnistuu, kuten toivomme. Koelaskenta kävi todella nopeasti, saimme uuden virallisen koelaskentakartan yhdessä päivässä. Kun tonttien jakaminen haluamallamme tavalla varmistui, laadittiin sopimus käsirahasta ja sovittiin jo etukäteen loppukaupan ehdot.

Kiinteistön muodostus prosessina etenee seuraavasti: (mahdollinen) koelaskenta, tonttijaon hakeminen (2,5 kk), lainhuudon saamisen (3-5 kk) jälkeen lohkominen (3 kk). Lohkominen siis edellyttää vahvistettua tonttijakoa ja tonttijaon hakeminen on yksi pakollinen välivaihe ennen lohkomista. Nopeuttaaksemme prosessia pyysimme myyjältä lupaa laittaa tonttijakoa koskeva hakemus vireille jo nyt valtakirjalla ja tietysti omalla kustannuksellamme. Myyjällä ei ollut tätä vastaan mitään ja saimme tässä taas säästettyä kallista aikaa.

tiistai 23. helmikuuta 2016

Mitä naapuritontille rakennetaan kaavasalapoliisi?

Tontin ominaisuuksien merkittävä osa on ympäröivä miljöö. Tontti on alueella, jossa rakentaminen on vasta aluillaan ja näin ollen erittäin tärkeää on tietää ympäröivistä suunnitelmista. Alueen kaavoitus on osin kesken ja ympäröivän maan tulevasta käytöstä on tärkeä olla selvillä. Espoon kaupungilla on erinomainen karttapalvelu, josta voi tarkistaa alueen kaavoituksen tilan. Karttapalvelusta on myös suorat linkit asemakaavoihin ja valmisteluasiakirjoihin.Kuva: kartat.espoo.fi

Selvittely osoitti, että itse tontti on alueella, johon on vahvistettu asemakaava. Tonttia rajaa kaksi muuta kaava-aluetta, joista toisen kaavoitus on jo hyvin pitkällä. Kaava toivotaan vahvistettavaksi jo tämän kevään aikana. Iloksemme suunniteltu asemakaava näytti meidän kannalta todella hyvältä. Meihin olennaisesti vaikuttava alue on suunniteltu määrättäväksi virkistysalueeksi.

Toinen tonttiin vaikuttava kaava-alue on tonttia rajaavan kallion toisella puolella. Kyseisen asemakaavan valmistelu on toistaiseksi jäissä, mutta suunnitelmissa on pientalorakentamista. Koska kallio on jo suurelta osalta samassa asemakaavassa kuin tontti vahvistettu virkistysalueeksi, jää pysähdyksissä olevan asemakaavan tuleva sisältö meidän kannalta suhteellisen pieneksi.

keskiviikko 17. helmikuuta 2016

Tontti kallioiden katveessa

Tontin löytyminen oli monien sattumien summa. Harkitsimme muutama vuosi sitten rinnetonttia hyvin läheltä. Kyseinen tontti oli jo myyty, mutta sattumalta saimme tietää myynnissä olevasta hieman vastaavanlaisesta lähellä ensimmäistä. Muutama viikko sitten kävimme katsomassa tonttia ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä.

Tontti on rinteessä ja rajautuu upeaan kallioon. Kiinteistö koostuu kolmesta jakamattomasta palstasta, joista yksi on oheisessa kartassa näkyvä kolmion muotoinen palsta. Tontti on yhteensä 1 693 m2 ja rakennusoikeutta on yhteensä 338 m2. Kiinteistölle on vanhistettu asemakaava, mutta ei tonttijakoa. Koelaskennan mukaan tontti olisi jaettavissa kartan mukaisesti.Jakaminen koelaskennan mukaan ei sovi meidän suunnitelmiin, koska ajatuksena on rakentaa samoilla piirustuksilla. Rakennusoikeuden olisi siis oltava yhtäläinen. Puhelinsoitto kiinteistömittaukseen antoi osviittaa, että jakaminen muullakin tavoin olisi mahdollista. Laskentageodeetti ehdotti uutta koelaskentaa ja toivoi luonnostelmaa rakennusten sijoittelusta, koska erityisesti ylempi määräala olisi vaarassa käydä liian kapeaksi. Peppe laati mittakaavassa olevan sijoitteluehdotuksen ja ehdotuksen rajan muuttamisesta.Lähetin ehdotuksen sähköpostilla laskentageodeetille ja hän totesi jo puhelimessa, että rajat onnistunevat ehdotetusti. Saman päivän lopulla sähköpostistani löytyi uusi koelaskentakartta, jota tulemme käyttämään kauppojen pohjana. Tulevat kiinteistöt tulisivat siis olemaan kumpikin 846 m2 ja rakennusoikeutta tulee olemaan 169 m2.


Kahden talon unelma

Olemme mieheni kanssa olleet aina vakuuttuneita, että ikinä koskaan tule rakentamaan. Syynä lähinnä se, että meillä kummallakaan ei ole pienintäkään hajua mistään rakentamiseen liittyvästä. Siskoni ja hänen miehensä sen sijaan ovat kokeneita rakentajia. Heidän asuntojaan ihailtuamme ja myynnissä olevia taloja jo pitkään seurattua alkoi pikkuhiljaa itämään ajatus rakentamisesta. Selvää oli, että omin voimin tulos olisi pelkkä katastrofi vaikka ottaisimme "avaimet käteen paketin".

Ajatus vierekkäisille tonteille rakentamisesta alkoi pyöriä keskusteluissa ja ajan kuluessa kypsyi päätös siitä, että kahden kivitalon haavetta lähdettäisiin oikeasti toteuttamaan. Monen monta palikkaa piti loksahtaa kohdilleen, jotta oltiin vaiheessa, jossa nyt ollaan.

Useiden vuosien haave omakotitalon rakentamisesta on nyt yhden askeleen lähempänä. Meillä on kiikarissa the tontti. Tontti on juuri se, mitä olemme etsineet. Muutama mutka matkassa vielä, joten peukut pystyyn!